Hopparknä symptom

Det vanligaste symptomet på hopparknä är smärta under knäskålen vid aktivitet och framförallt vid excentrisk/negativ belastning av Quadriceps Femoris-muskeln som via knäskålen löper över knäleden. Vanligtvis är det en ömmande känsla vid knäskålssenans infästning strax nedom knäskålen och smärtan ökar vid belastning, samt om man trycker på senan vid dess infästning. Oftast är den skadade smärtfri vid vila.

Ibland kan man notera en inflammatorisk reaktion kring knäskålssenan med värmeökning, rodnad och svullnad, men vanligtvis har inte antiinflammatorisk medicin annan verkan än smärtlindring medans medicinen verkar.

Smärtan kan delas in i fem olika nivåer:

  • Endast smärta efter träning
  • Smärta före och efter aktivitet, men som upphör efter uppvärmning
  • Smärta under och efter träning, men som inte påverkar förmågan
  • Smärta under och efter träning, men påverkar förmågan
  • Total ruptur av senan

Om smärtan är mer uttalad och distinkt finns det risk för partiella bristningar i knäskålssenan, vilka i sin tur pga smärtan omöjliggör fortsatt idrottsligt utövande. Bristning i knäskålssenan delas in i tre olika grader:

Grad 1 om bristningen är <10mm,
Grad 2 om bristningen är 10-20mm,
Grad 3 om bristningen är över 20mm i storlek.

Bristningar omöjliggör i princip träning eller aktivitet, så endast kraftig smärta är inget som omedelbart indikerar en bristning, dock så måste detta undersökas omgående för att utreda orsaken.

Då hopparknä per se inte är en inflammation annat än i det akuta skedet så är smärtmekanismerna i ett hopparknä därför annorlunda jämfört med en normal inflammation. Strukturella förändringar hittas i senan. Det som framförallt skiljer en frisk sena från en degenererad är

1) form och ökat antal av tenocyter
2) större eller mindre bristningar i själva senan
3) ärrbildningar
4) försämrad läkeförmåga
5) ökad signalering i den övre delen av senan vid T2-undersökning med MR.

*En patellartendinos är en via MR, ultraljud, biopsi verifierad patellartendinopati.

Vi finns på Napralogica, Upplandsgatan 61, T-bana Odenplan i Stockholm och Läkarhuset, Kungsgatan 43, Uppsala.

Varmt välkommen att boka din behandling av hopparknä och andra idrottsskador såsom hälsporre, löparknä, benhinneinflammation hos oss. Du vet väl om att du kan göra det säkert och enkelt online via bokningsknappen till höger?

Vi är medlemmar i Svenska Naprapatförbundet och Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin samt legitimerade av Socialstyrelsen.

 

<< tillbaka till förstasidan på hopparknä.se